Zadanie nr 1

W gimnazjum nr 14 w Częstochowie co roku zużywa się ok. 5kg kredy, 23/25 z tego to kreda biała, a pozostała kreda jest kolorowa. 1/7 kredy ulega zniszczeniu. Uczniowie klas pierwszych zużywają 30% kredy, drugich 40%, trzecich 30%. Szkoła była otwarta przez 1/2 dni tego roku (był to rok przestępny), średnia ilość godzin lekcyjnych przeprowadzonych w tej szkole wyniosła 6.
  1. Ile białej kredy zużywa każda klasa w ciągu jednej godziny lekcyjnej?
  2. Ile białej, a ile kolorowej kredy zużywa każdy uczeń tej szkoły w ciągu 31 dni szkolnych wiedząc, że w 14 jest 300 uczniów.
  3. Ile kredy białej, a ile kredy kolorowej ulega zniszczeniu?
Każdy wynik zaokrąglij do setnej części.


Zadanie nr 2

Jedno drzewo wystarcza do wyprodukowania 2640 par pałęczek do jedzenia. Pałeczki pakowane są w 3 rodzaje pudełek: małe po 30 par, średnie po 60 par, duże po 120 par.
Pan Wu -włałciciel restauracji "Złoty Mandaryn" złożył zamówienie na 300 małych pudełek, 5 razy mniej średnich i strasznie niewyraźnie zapisał ilość dużych pudełek. Ile dużych pudełek potrzebuje Pan Wu, jeżeli do zamówienia wykorzystano 11 drzew, a po przesłaniu zamówienia pozostało 720 par pałeczek.


Zadanie nr 3

Stara pralka rodziny Kowalskich zużywa 192 l wody podczas trzech prań. Pan Kowalski postanowił kupić nową pralkę, dzięki której zaoszczędziliby 32% wody podczas każdego prania. Ile wody w ciągu roku zużyliby Kowalscy na pranie w nowej pralce, jeśli zaczęliby prać trzy razy w tygodniu? (przyjmijmy, że rok to ok. 52 tygodni).
Kowalscy nie są jednak usatysfakcjonowani zużyciem wody w nowej pralce. Chcieliby, by było ono jeszcze mniejsze. Następna pralka powinna zużywać podczas czterech prań o 1/5 wody mniej niż obecna (czyli nr 2) podczas trzech. Ile wody na jedno pranie powinna zużywać najnowsza pralka?


Zadanie nr 4

Pani Zofia zbierała reklamy wrzucone do jej skrzynki pocztowej przez 2 lata. Makulatura nagromadzona w ciągu miesiąca ważyła 500g, a pieniądze, które otrzymała w skupie to kwota 24 zł. Ile pani Zofia dostała za kilogram makulatury?


Zadanie nr 5

Ubocznym, uciążliwym skutkiem działalności człowieka są odpady komunalne i poprodukcyjne, np. makulatura, szklane opakowania, plastikowe butelki, torebki i inne. Biorąc pod uwagę ilość odpadów przypadających na 1 mieszkańca, możemy wykazać kraje należące do ich największych "producentów". Są to: USA-864 kg, Australia-810 kg, Kanada-790 kg, Norwegia-600 kg
W Polsce, wg. danych statystycznych za rok 2010, ilość ta wynosi 320 kg. Oblicz o ile procent więcej odpadów przypada na jednego mieszkańca USA niż Polski. Wynik podaj z dokładnością do całości.


Zadanie nr 6

Na skraju miasta rośnie las. 3 lata temu rosło tam 4250 drzew. Na skutek dużej suszy oraz nierozważnego zapruszenia ognia spaliło się 60% całego lasu. Leśniczy postanowił zasadzić nowe drzewa, tak by wszystkich drzew w lesie było 5025. Maszyna sadzi 5 drzew w ciągu minuty i zużywa 0,15 l benzyny. Ile sprzęt zużyje benzyny na zasdzanie wszystkich drzew? A ile zajmie to czasu (wynik podaj w godzinach)?


Zadanie nr 7

Na ulicy św. Rocha co roku, uczniowie zbierają śmieci z okazji Dnia Ziemi. Wyjście trwa 2 h i każdy uczeń zbiera około 0,5 kg śmieci z zaśmiecionych chodników. Oblicz, ilu uczniów musiałoby zbierać śmieci na ulicach dzielnicy Grabówka, jeśli co roku znajduje się tam około 400 kg śmieci ( uwzględnij, że wyjście trwało by tylko 1 godzinę).


Zadanie nr 8

Z remizy strażackiej wystartowało 40 helikopterów. Jedna maszyna może transportować 50 tyś. litrów wody. Czy mogą ugasić pożar lasu o pow. 500 ha, jeśli litr wody starcza na ugasznie 0,4 m2 ?


Zadanie nr 9

Podczas jednego wycieku ropy naftowej pracuje wiele osób. Wciągu jednego dnia jeden pracownik średnio zbiera 1 baryłkę ropy naftowej, czyli 159 l. Wciągu ilu dni zostanie usunięta plama ropy jeżeli pracuje 135 zatrudnionych osób, a ropy jest 800 baryłek. Ile litrów zbierze załoga w ciągu 1 dnia? Wynik zaokraglij do całości.


Zadanie nr 10

a) Ile m2 papieru potrzeba na wykonanie podręczników do matematyki dla 300 uczniów Gimnazjum nr 14 jeśli każdy podręcznik ma wymiary 16 cm x 29 cm i liczy 336 stron?
b) Ile drzew trzeba ściąć, aby wyprodukować podręczniki z matematyki dla 300 uczniów Gimnazjum nr 14 na okres 3 lat ( kl.I,II,III) jeśli wiadomo, że z 1 ściętego drzewa można wyprodukować ok. 5000 m2 papieru?


Zadanie nr 11

Zasolenie wód Bałtyku wynosi 0,07%, a morza Martwego 28%. Ile soli trzeba wsypać do wiadra (10 l) wody morskiej, pobranej z Bałtyku, aby otrzymać wodę o takim zasoleniu jak w morzu Martwym?


Zadanie nr 12

W szkolnej łazience na każdej umywalce znajduje się kostka mydła ważąca 1/8kg. Oblicz na ile dni wystarczy mydła, które znajduje się na pięciu umywalkach, jeśli dziennie młodzież zużywa 1/16 kg.