Doświadczenia geograficzne


Doświadczenie 1

cel - prezentacja działania studni artezyjskiej
pomoce - 2 szklane rurki, rurka gumowa, pipeta
przebieg doświadczenia:
- do końców rurki gumowej włożyć szklane rurki, a w jej środek pipetę
- rurkę gumową należy wygiąć, aby cała konstrukcja tworzyła nieckę
- wlać wodę (poziom wody w obydwu rurkach szklanych i pipecie musi być taki sam)
- wyciągnąć pipetę ze szklanej rurki

Doświdczenie 2

cel - określenie jakie warunki muszą być spełnione, aby powstało jezioro polodowcowe
pomoce - 2 kuwety, folia, piasek, kostki lodu
przebieg doświadczenia
- do kuwetu wsypać piasek
- na piasek w jednej kuwecie położyć piasek
- do kuwet położyć piasek
- do kuwet położyć kostki lodu w niewielkic zagłębieniach
- należy poczekać aż roztopią się kostki lodu.

Doświadczenie 3

cel - określenie od czego zależy siła niszcząca morza i jak zmienia się siła niszcząca w zależności od rodzaju wybrzeża
pomoce - 2 kuwety, drobny piasek lub glina, 2 wentylatory o zmiennej prędkości
przebieg doświadczenia:
- kuwety wypełnić w 1/3 glinąlub drobnym piaskiem
- w jednej kuwecie uformować brzeg wysoki a w drugim niski
- do kuwet wlać wodę (taką samą ilość)
- włączyć (jednocześnie) wentylatory, które będą powodowały ruch wody w jednej i drugiej kuwecie
- zmieniać prędkość wentylatorów