Menu :
Abonament obiadowy :
Za miesiąc listopad 2017
wynosi 63 zł i obejmuje 21 dni
Wpłaty przyjmuje p. Barbara Marks
w świetlicy szkolnej
do dnia 27.10.2017r
Pn. 7:30 – 13:00
Wt. 11:00 – 16:30
Śr. 7:30 – 13:00
Czw. 9:30 – 14:00
Pt. 8:00 – 13:00
(z wyłączeniem przerw obiadowych)

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty.
Po wyznaczonym terminie wpłaty nie będą przyjmowane.
Ważne linki :
Strona główna


Witamy na stronie Gimnazjum nr 14 w Częstochowie!
123456789

ROK SZKOLNY 2017 / 2018

„Twoje dane – twoja sprawa”

W dniu 7 listopada 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta, odbyła się uroczysta inauguracja VIII edycji edukacyjnego programu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa”.
Podczas uroczystości został przedstawiony harmonogram działań związanych z rozpowszechnianiem informacji na temat ochrony danych osobowych w okresie od listopada 2017 do czerwca 2018 w mieście. Został również omówiony raport NIK dotyczący cyberprzemocy w szkołach, jak również została przedstawiona krótka prezentacja przez firmę ALWO w Warszawie na temat ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii. W konferencji wzięła udział młodzież naszej szkoły.
21.11.2017
Konsultacje z rodzicami

Konsultacje z rodzicami odbędą się we wtorek 14 listopada 2017 roku w następującym porządku:

Godzina 16:30 – 17:30

Bartelt-Adamczyk – zaplecze sali 21
Brodzińska – s. 111
Bromek – s. 210 - zebranie
Chęcińska – s. 116 - zebranie
Chmielarz – pokój nr 14
Fertacz – nieobecna
Glenc – s. 105
Głębiewska – s. 107
Górawska – s. 117
Gradzik – s. 103
Itczak – s. 18
Kaleta – s. 106
Kempa – s. 10
Kukla – s. 11
Kula – s. 208 - zebranie
Knysak - s. 112 - zebranie
Łęgowik – 102
Majewska – gabinet pedagoga, pokój nr 212
Małek – s. 115
Nędzyńska-Mól - pokój nr 14
Nenart – s. 9
Niewczas – s. 21
Stefańczyk – s. 211
Szajbel – s. 215
Szlubowska – s. 19 - zebranie
Szlubowski – s. 217
Szymurska-Kałmuk – s. 109
Tobijańska – s. 213
Walocha – pokój nauczycielski, nr 101

Godzina 17:30 – 18:30

A. Baros – s. 103
E. Bogdał – s.102
E. Chłąd – s. 117
M. Dziurkowska – s. 208
M. Gadnicka – s. 210
R. Gajda – s. 11
B. Gola – s. 109
B. Jędryszczak-Charuba – s. 107
S. Jura – s. 106
M. Kocik-Kowalczuk – s. 111
J. Kościelny – s. 2
E. Krajewska – s.19
M. Krzyczmonik-Radosz – s. 112
J. Krzypkowska – s. 217
M. Kułak – s. 215
E. Latos – gabinet pedagoga (wejście przez sekretariat SP)
B. Rek – s. 213
B. Skubała – s. 10
E. Stacherczak – zaplecze sali 117
D. Stefaniewicz vel Stachowicz – s. 116
B. Trajdos – s. 18
A. Węgrzyn – s. 209
A. Witczak – s. 105
D. Wójcik – s. 211
M. Wyporkiewicz - Poterek – s. 9
M. Złotorowicz – s. 21
12.11.2017
WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
Uczniów, klas VI-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, zainteresowanych historią, kulturą i zwyczajami krajów anglojęzycznych zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w Wewnątrzszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

Termin: 04.12.2017 r. (poniedziałek), godz. 8:00 sala 111

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

Cele konkursu:
• Pogłębienie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych.
• Otwartość do dzielenia się własną wiedzą i własnymi doświadczeniami.
• Rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.
• Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
• Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, TV)

Regulamin
• Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI-VII szk. podst. oraz II i III gimnazjum.
• Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie i Australii (historia tych krajów, ich kultura, polityka, zwyczaje, geografia, święta, ciekawostki).
• Uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań, w których tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa.
• Przewidywane są 3 nagrody główne oraz dyplomy dla każdego z uczestników.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 grudnia 2017.

Zapisy w terminie do 27 listopada 2017 r. u nauczycieli języka angielskiego
6.11.2017
Konkursu na najwyższą wpłatę na Fundusz Rady Rodziców

REGULAMIN

 1. Celem konkursu jest promowanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców oraz wyróżnienie tej klasy, która dokona największej wpłaty w przeliczeniu na jednego ucznia.

 2. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie.

 3. Konkurs wpłat na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie (42-221) ul. Św. Rocha 221, trwa od 01 września 2017r. (od godz. 24:00) do 31 maja 2018 r. (do godz. 24:00).

 4. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły pokój nr 001 oraz na konto Rady Rodziców: 13 1020 1664 0000 3602 0340 6568 (w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

 5. W konkursie mogą brać udział wszystkie oddziały klasowe Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie (42-221), ul. Św. Rocha 221.

 6. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa, dokonując wpłat na Radę Rodziców, staje się automatycznie uczestnikiem konkursu.

 7. Jedna zwycięska klasa, która od 01.09.2017 do 31.05.2018 wpłaci największą kwotę na fundusz Rady Rodziców w przeliczeniu na 1 ucznia, otrzyma zwrot 50% wpłaconej kwoty do wykorzystania w ramach własnego funduszu klasowego.

 8. Dysponentem wypłaconych kwot pieniężnych będą uczniowie oraz rodzice uczniów w porozumieniu z wychowawcą klasy.

 9. Informacja o stanie wpłat w poszczególnych klasach na dzień 31 grudnia 2017r., 31 marca 2018r. i 20 maja 2018r. zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców. Prezydium Rady Rodziców na zebraniach oceniać będzie postęp wpłat oraz na bieżąco nadzorować wyniki konkursu.

 10. Ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców w dniu 06.06.2018r., a zwrot pieniędzy dla zwycięskich klas nastąpi w terminie do 30.09.2018r.

 11. Wszelkie reklamacje z tytułu konkursu, które mogą być wnoszone przez jego uczestników, powinny zostać złożone organizatorowi na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego akceptacji w powyższej treści przez Radę Rodziców i zaakceptowaniu go przez Dyrektora Szkoły.

Rada Rodziców
6.11.2017
Nasze medalistki !
17 października 2017 r. ponad 400 nauczycieli, a także innych osób pracujących dla oświaty otrzymało z rąk II Wicewojewody Mariusza Trepki i Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer Medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty. Naszym wyjątkowym koleżankom, mgr Marioli Szymurskiej i mgr Alinie Witczak, wręczone zostały najważniejsze wyróżnienia – Medale Komisji Edukacji Narodowej. Szczególne zasługi nauczycielek Gimnazjum nr 14 dla oświaty i wychowania doceniła pani dyrektor Alina Kościelna, która wystąpiła o przyznanie tego najwyższego odznaczenia.
Praca nauczyciela to taki zawód, który wymaga zaangażowania emocjonalnego. Na chłodno tutaj nic się nie zdziała. Trzeba wejść w interakcję z młodym człowiekiem, trzeba zrozumieć i dać z siebie bardzo, bardzo wiele – powiedziała Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty, podkreślając szczególny charakter zawodu nauczyciela. Jak wiele dają z siebie nasze koleżanki każdego dnia, widzimy i doceniamy. Serdeczne gratulacje! Życzymy Wam dalszych sukcesów, choć nie ma już wyższych odznaczeń, by móc je symbolicznie docenić.
22.10.2017
Konsultacje z rodzicami

Konsultacje z rodzicami odbędą się we wtorek 10 października 2017 roku w następującym porządku:

Godzina 16.30 – 17:30

I. Bartelt-Adamczyk – s. 209
E. Brodzińska – s. 111
J. Bromek – s. 210
E. Chęcińska – s. 116
B. Chmielarz – pokój nr 14
E. Fertacz – świetlica
A. Glenc – s. 105
K. Głębiewska – s. 107
I. Górawska – s. 117
B. Gradzik – s. 103
M. Itczak – nieobecna
A. Kaleta – s. 106
M. Kempa – s. 10
B. Kukla – s. 19
A. Kula – s. 208
I. Knysak – s. 112
D. Łęgowik – 102
J. Majewska – gabinet pedagoga, pokój nr 212
M. Małek – s. 115
I. Nędzyńska-Mól – pokój nr 14
R. Nenart – s. 9
E. Niewczas – s. 21
K. Stefańczyk – s. 211
E. Szajbel – nieobecna
D. Szlubowska – s. 11
D. Szlubowski – s. 217
M. Szymurska-Kałmuk – s. 109
K. Tobijańska – s. 213
A. Walocha – pokój nauczycielski, nr 101
E. Stacherczak – s. 118

Godzina 17.30 – 18:30

A. Baros – s. 103
E. Bogdał – s.102
E. Chłąd – s. 117
M. Dziurkowska – s. 208
R. Gajda – s. 11
B. Gola – s. 109
A. Janiszewska- Wypych – s. 115
B. Jędryszczak-Charuba – s. 107
S. Jura – s. 106
M. Kocik-Kowalczuk – s. 111
J. Kościelny – s. 2
E. Krajewska – s. 19
M. Krzyczmonik-Radosz – s. 112
J. Krzypkowska – s. 217
M. Kułak – s. 215
E. Latos – gabinet pedagoga (wejście przez sekretariat SP)
B. Rek- s. 213
B. Skubała – s. 10
D. Stefaniewicz vel Stachowicz – s. 116
B. Trajdos – s. 18
A. Węgrzyn – s. 209
A. Witczak – s. 105
D. Wójcik – s. 211
M. Wójcik – s. 210
M. Wyporkiewicz-Poterek – s. 9
M. Złotorowicz – s. 21
8.10.2017
Próbne egzaminy klas III
Egzaminy próbne klas III odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

27.09. (środa) - część humanistyczna (godz. 8:00 - 11:30)
28.09. (czwartek) - część matematyczno-przyrodnicza (8:00 - 11:30)
29.09. (piątek) - część języków obcych (j. niemiecki 8:55 - 10:35 / j. angielski 8:55 - 11:30)


W tych dniach trzecioklasiści przychodzą do szkoły w strojach odświętnych o godz. 7:45 w środę i czwartek oraz 8:45 w piątek

Po egzaminach próbnych lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
Zajęte są następujące pracownie:
sala 208 - klasa 3a
sala 215 - klasa 3b
sala 210 - klasa 3c
sala 217 tylko w piątek 29.09. (język niemiecki)

Uczniowie klas I i II mają lekcje zgodnie z tygodniowym planem zajęć, zmiany sal podyktują wychowawcy.

Trzecioklasiści !!! POWODZENIA !!!
25.09.2017
Zebrania z rodzicami

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w nowym roku szkolnym zebrania z rodzicami, które odbędą się 5 września 2017 w godz. 16:30 - 17:30


II A – p. Dariusz Szlubowski, s. 217
II B – p. Agnieszka Kaleta, s.102
II C – p. Ewa Szajbel, s. 215
II D – p. Mariola Szymurska-Kałmuk, s. 109
II E – p. Ewelina Brodzińska, s. 111
III A – p. Agnieszka Kula, s. 208
III B – p. Iwona Knysak, s.112
III C – p. Joanna Bromek, s. 210
1.09.2017
Inauguracja roku szkolnego 2017/18
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września o godzinie 10:00 na placu od strony boiska szkolnego.

Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny o godz. 10.30.
31.08.2017

ROK SZKOLNY 2016 / 2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/17

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu 23 czerwca,
– o godz. 8:00 dla klas III
– o godz. 9:30 dla klas I i II
21.06.2017

Stronę odwiedzono 302606 razy
Dzisiaj:
Ludzi: 10
Robotów
indeksujących: 59
Wczoraj:
Ludzi: 37
Robotów
indeksujących: 95X


Trwa ładowanie strony...
Losowe zdjęcie
Do pobrania :
Poradnik dla rodziców :
Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci w „sieci”
Do rodziców - Reforma Oświaty
A B C…
o substancjach psychoaktywnych
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej / zawodu
Doradztwo zawodowe – Siła Marzeń
Rada Rodziców:
Terminy spotkań Rady Rodziców:
14.09.2016r. o godz. 16:30 – sala 21
24.10.2016r. o godz. 16:30 – sala 21
28.11.2016r. o godz. 16:30 – sala 21
11.01.2017r. o godz. 16:15 – sala 21
06.03.2017r. o godz. 17:00 – sala 21
Jesteśmy medialni :
Artykuł pochodzi z gazety „Życie Częstochowy” z dn. 26–28 września 2014
Im normy nie są obce :
Pobierz listę uczniów
Created by J. Kościelny